Šťastie je spokojné bruško

Šťastie začína so spokojným bruškom.
BioGaia® vám ponúka produkty živých, aktívnych baktérií, ktoré zabezpečia prirodzenú črevnú flóru celej rodine,  či v zdraví alebo v chorobe. Všetky produkty od BioGaia® pochádzajú z prirodzených ľudských živých, aktívnych baktérií.

 

 

Čo je BioGaia® ?

BioGaia® je rad prípravkov, ktoré obsahujú overený kmeň baktérie Lactobacillus reuteri s názvom L. reuteri Protectis.
BioGaia® pomáha udržiavať zdravú rovnováhu mikroflóry v čreve, čo zabraňuje škodlivým mikroorganizmom v množení sa. BioGaia® dokázalo sa, že ochraňuje pred škodlivými baktériami a pomáha podporiť imunitný systém.

Odkiaľ pochádza BioGaia®?

Ľudský kmeň BioGaia® bol izolovaný z materského mlieka zdravej ženy žijúcej v dokonalej harmónii s prírodou vysoko v peruánskych Andách, ďaleko od chemikálií a toxínov industrializovaného sveta.Dnes sa táto živá, aktívna baktéria vedecky replikuje v prísnych hygienických podmienkach v našich moderných laboratóriách, čím sa tento vzácny kmeň Lactobacillis reuteri stáva dostupným pre každého.

 

Prečo je BioGaia® taká špecifická?

BioGaia®  zásobuje mikroflóru v črevách, čím zabraňuje škodlivým mikroorganizmom rozmnožovať sa. Nakoľko je BioGaia®  izolovaná z ľudského materského mlieka, je to jeden z mála druhov laktobacilov, ktoré sú výnimočne prispôsobené na osídlenie tráviaceho traktu ľudí.

(Väčšina druhov má svoje prirodzené prostredie na život mimo ľudského tela, preto sa zväčša stávajú len dočasnými rezidentmi pochádzajúcimi z jedla).

Je to bezpečné?

Jedným slovom: áno. V minulých desiatich rokoch boli realizované rozsiahle bezpečnostné štúdie produktov BioGaia®  so zdravými novorodencami, malými deťmi, dospelými a dospelými s imunitnými poruchami. Vo všetkých týchto štúdiách bolo dokázané, že BioGaia®  nemá žiadne vedľajšie účinky, ani v dávkach, ktoré značne presahujú bežne obsiahnuté úrovne v produktoch BioGaia®. Približne jedna miliarda denných dávok BioGaia®  sa vo svete spotrebovala od roku 1996 bez akýchkoľvek vedľajších účinkov.

Produkty BioGaia®  sú bezpečné.

 


Čím sa odlišuje BioGaia® od ostatných produktov na trhu?

Účinky živých, aktívnych baktérií sú kmeňovo špecifické. Znamená to, že každý kmeň sa v rámci svojho druhu od ostatných odlišuje, či už vo svojej relatívnej účinnosti alebo mechanizme účinku. Produkty BioGaia®  obsahujú druhy Lactobacillus reuteri z rodiny laktobacilov, s kmeňom Lactobacillus Reuteri Protectis (DSM 17938).

Prirodzeným prostredím tohto kmeňa je ľudský tráviaci trakt, preto je obzvlášť dobre vybavený na prosperovanie v tomto prostredí.

Z tohto a z mnohých ďalších dôvodov bol Lactobacillus reuteri  zvolený ako ideálny pre produkty BioGaia®:

  • Je to jeden z prvých bakteriálnych druhov, ktorý sa prirodzene usídľuje v normálnej mikroflóre novorodencov. Väčšina ostatných bakteriálnych kmeňov predstavuje len dočasných alebo prechodných obyvateľov tráviaceho traktu a pochádza z jedla.
  • Je to jedna z vedecky najlepšie dokumentovaných živých, aktívnych baktérií z pohľadu účinnosti a bezpečnosti.
  • Produkuje antimikrobiálnu látku reuterin, ktorá zastavuje rast mnohých patogénnych mikroorganizmov.
  • Podporuje zároveň aj populácie ostatných baktérií, ktoré tvoria súčasť normálnej črevnej flóry.


Všetky naše produkty sú dávkované a balené tak, aby bolo ich podávanie jednoduché a aby sme zabezpečili stabilné uchovávanie živých aktívnych bakteriálnych buniek v regáloch po mnoho mesiacov.

Značka BioGaia® vaša záruka kvalitných živých a aktívnych kultúr baktérií